Komunikaty

  • 27-10-2022

Konsultacje programu współpracy z organizacjami

 W dniach od 19.10.2022 r. do 26.10.2022 r. przeprowadzone zostały konsultacje projektów dwóch uchwał gminnych, dla których projektodawcą jest Burmistrz Szprotawy.
Przedmiotem konsultacji  były:
  • projekt uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Szprotawa z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 roku oraz
  • projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Szprotawa na 2023 rok. 
 
Obie uchwały będą procedowane podczas sesji RM w Szprotawie, 4 listopada br.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją