Komunikaty

  • 24-11-2022

Nabór przedstawicieli do komisji konkursowej

Burmistrz Szprotawy ogłosił nabór kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty, w ramach otwartego konkursu ofert, na realizację zadania publicznego w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. Termin zgłaszania kandydatów upływa 1 grudnia 2022 r.
Szczegóły naboru oraz formularz zgłoszenia kandydata do komisji konkursowej w ogłoszeniu do pobrania.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją