Komunikaty

  • 06-12-2022

Ogłoszenie Burmistrza Szprotawy

 
Ogłoszenie Burmistrza Szprotawy dotyczące oferty realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, złożonej przez Klub Sportowy SPROTAVIA w Szprotawie, w trybie pozakonkursowym.
 
Treść ogłoszenia do pobrania.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją