Komunikaty

  • 30-01-2023

Wojsko informuje

Komendant Jednostki Wojskowej informuje, że od 30 stycznia do 5 lutego 2023 r., na terenie OSPWL Żagań strzelania z użyciem amunicji bojowej będą realizowane według harmonogramu.
Harmonogram do pobrania.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją