Komunikaty

  • 30-01-2023

NABÓR PRZEDSTAWICIELI DO KOMISJI KONKURSOWEJ

Burmistrz Szprotawy ogłosił nabór kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty, w ramach otwartego konkursu ofert, na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Termin zgłaszania kandydatów upływa 6 lutego 2023 r.
Komunikat do pobrania.
 
Formularz zgłoszenia do pobrania.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją