Komunikaty

  • 03-02-2023

Wojsko informuje

Komendant Jednostki Wojskowej informuje, że od 6 do 12 lutego 2023 r., na terenie OSPWL Żagań strzelania z użyciem amunicji bojowej będą realizowane według harmonogramu.
Harmonogram do pobrania.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją