Komunikaty

  • 14-02-2023

Wojsko informuje

Komendant Jednostki Wojskowej informuje, że od 13 do 19 lutego 2023 r., na terenie OSPWL Żagań strzelania z użyciem amunicji bojowej będą realizowane według harmonogramu.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją