Komunikaty

  • 17-02-2023

WOJSKO INFORMUJE

Komendant Jednostki Wojskowej informuje, że od 20 do 26 lutego 2023 r., na terenie OSPWL Żagań strzelania z użyciem amunicji bojowej będą realizowane według harmonogramu.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją