Komunikaty

  • 28-02-2023

Wojsko informuje

Komendant Jednostki Wojskowej informuje, że od 27 lutego do 5 marca 2023 r., na terenie OSPWL Żagań strzelania z użyciem amunicji bojowej będą realizowane według harmonogramu.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją