Komunikaty

  • 01-03-2023

Informacja o wynikach konkursu

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury konkursu, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 0050/19/2023 z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora przedszkoli, szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Szprotawa, nie zgłosił się żaden kandydat, w związku z czym konkurs nie został rozstrzygnięty.
 
Informacja do pobrania.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją