Komunikaty

  • 10-03-2023

Ogłoszenie Burmistrza Szprotawy

Ogłoszenie Burmistrza Szprotawy dotyczące oferty realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, złożonej przez Szprotawski Klub JU-JITSU „AKAYAMA” w Szprotawie, w trybie pozakonkursowym.
 
Treść ogłoszenia do pobrania.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją