Komunikaty

  • 13-03-2023

Wojsko informuje

Komendant Jednostki Wojskowej informuje, że od 13 do 19 marca 2023 r., na terenie OSPWL Żagań strzelania z użyciem amunicji bojowej będą realizowane według harmonogramu. 
Harmonogram .

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją