Komunikaty

  • 20-03-2023

Wojsko informuje

Komendant Jednostki Wojskowej informuje, że od 20 do 26 marca 2023 r., na terenie OSPWL Żagań strzelania z użyciem amunicji bojowej będą realizowane według harmonogramu. 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją