Komunikaty

  • 21-03-2023

Wojsko informuje

Komendant Jednostki Wojskowej informuje o korekcie harmonogramu strzelania z użyciem amunicji bojowej na terenie OSPWL Żagań od 20 do 26 marca 2023 r.  

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją