Komunikaty

  • 21-03-2023

Ogłoszenie Burmistrza Szprotawy

Ogłoszenie Burmistrza Szprotawy dotyczące przyznania dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w trybie pozakonkursowym
 
Treść ogłoszenia do pobrania.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją