Komunikaty

  • 17-08-2023

Wojsko informuje

Komendant Jednostki Wojskowej informuje, że od 14 do 20 sierpnia 2023 r., na terenie OSPWL Żagań strzelania z użyciem amunicji bojowej będą realizowane według harmonogramu.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją