Komunikaty

  • 04-09-2023

Wojsko informuje

Komendant Jednostki Wojskowej informuje, że od 4 do 10 września 2023 r., na terenie OSPWL Żagań strzelania z użyciem amunicji bojowej będą realizowane według harmonogramu.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją