Komunikaty

  • 18-09-2023

Wojsko informuje

Komendant Jednostki Wojskowej informuje, że od 18 do 24 września 2023 r., na terenie OSPWL Żagań strzelania z użyciem amunicji bojowej będą realizowane według harmonogramu.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją