Komunikaty

  • 29-11-2023

Ogłoszenie o wynikach konsultacji

Ogłoszenie o wynikach konsultacji społecznych uchwały Rady Miejskiej w Szprotawie z mieszkańcami Gminy Szprotawa w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Szprotawa na 2024 rok.
Ogłoszenie Burmistrza Szprotawy do pobrania.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją