Komunikaty

  • 08-12-2023

Ogłoszenie Burmistrza Szprotawy o realizacji oferty w trybie pozakonkursowym

Ogłoszenie Burmistrza Szprotawy dotyczące oferty realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, złożonej przez Klub Sportowy SPROTAVIA w Szprotawie.
Ogłoszenie do pobrania

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją