Komunikaty

  • 12-12-2023

Wojsko informuje

Komendant Jednostki Wojskowej informuje, że od 11 do 17 grudnia 2023 r., na terenie OSPWL Żagań strzelania z użyciem amunicji bojowej będą realizowane według harmonogramu.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją