Oferta lokalizacyjna

  • 19-06-2019

PAIH - Szczegóły oferty 08-102

Nazwa lokalizacji oraz numery działek: Działka nr 280/206
Miasto / Gmina: Szprotawa
Adres (ulica, nr): Wiechlice, ul. Przemysłowa
Powiat:
żagański
Województwo: lubuskie
Działka jest objęta SSE: Tak
Strona internetowa i link do My maps: https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1Vq--_yinlTUMYHbTOxyIuB4LqpegHkcY&ll=51.56385488731125%2C15.579278470825216&z=15

POWIERZCHNIA NIERUCHOMOŚCI

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]: 13,84 ha  
Kształt działki: Prostokąt 
Możliwość połączenia terenu: Istnieje możliwość powiększenia terenu do 137 ha

Informacje dotyczące nieruchomości

Orientacyjna cena gruntu [PLN/[m²]] włączając 23% VAT: 40 PLN/m²  
Właściciel/ Właściciele:
Właściciel: Gmina Szprotawa
Powierzchnia przypadająca na właściciela: 13,84 ha
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N): Tak
Link do uchwały: http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugszprotawa/278/Miejscowy_plan_zagospodarowania_przestrzennego/
Przeznaczenie w MPZP: Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
Zabudowa produkcyjna, składy, magazyny.
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
Zabudowa usługowa/handlowa.
Formy wsparcia na poziomie lokalnym: Tak  
Warunki nabycia/ udostępniania:
Sprzedaż: Tak
Użytkowanie wieczyste: Nie
Wynajem: Nie

Charakterystyka działki

Klasa gleby:   inne: Rodzaj gruntu wg EGiB Tereny różne Tr
Powierzchnia [m²]: 13,84 ha
Obecne użytkowanie:
przemysłowe 
Różnica poziomów terenu [m]: Teren płaski
Ograniczenia wysokości budynków [m]: 50 m
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N): Nie    
Poziom wód gruntowych [m]:                        Wody gruntowe na różnych poziomach
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/N): Tak
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N): Nie
Przeszkody podziemne (T/N): Nie    
Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N):
Nie    
Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N): Nie
Budynki i zabudowania na terenie (T/N): Nie

Połączenia transportowe

Dojazdowa droga do terenu:
Szerokość użytkowa drogi 20 m
gminna asfaltowa: Droga gminna asfaltowa
bezpośrednio do terenów inwestycyjnych, później droga wewnętrzna,
z płyt betonowych, do granicy działki (dawny pas startowy)
Austostrada/droga ekspresowa/droga krajowa [km]:
Oznaczenie drogi Droga krajowa Nr 12.   Odległość 0,5 km
Oznaczenie drogi A4
Odległość 24 km
Porty rzeczne i morskie w odległosći do 200 km [km]:  
Port Szczecin
Odległość 250 km
Kolej [km]:  
Miasto Szprotawa
Odległość do linii kolejowej 2 km 
Bocznica kolejowa [km]: Miasto 2 km
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]:
Lotnisko Wrocław
Odległość 140 km 
Najbliższe miasto wojewódzkie [km]:
Miasto Zielona Góra
Odległość 50 km

Istniejąca infrastruktura

Elektryczność na terenie (T/N)
Tak
Odległość przyłącza od granicy terenu [m] 10 m
Napięcie [kV] 20 kV
Dostępna moc [MW] 4 MW. Moc może zostać zwiększona do 15 MW. Czas przyłączenia-18 miesięcy. Moc do 25 MW wymaga rozbudowy generatora. Czas inwestycji i przyłączenia - 24 miesiące.
Gaz na terenie (T/N) Tak
Odległość przyłącza do granicy działki [m] 10 m
Wartość kaloryczna [MJ/Nm³] 28,61 MJ/Nm³
Średnica rury [mm] 80 mm
Dostępna objętość [Nm³/h] 500.
Ilość paliwa gazowego może zostać zwiększona do ilości wymaganej przez inwestora. Czas inwestycji-24-36 miesięcy.
Woda przeznaczona do celów socjalnych na terenie (T/N) Tak
Odległość przyłącza od granicy terenu [m] 10 m Dostępna objętość [m³/24h] 720
Woda przeznaczona do celów przemysłowych na terenie (T/N) Tak
Odległość przyłącza do granicy działki [m] 10 m
Dostępna objętość [m³/24h] 720 m³/24 h.
Ilość wody może zostać zwiększona do wartości wymaganej przez inwestora. Koszty inwestycji ponosi gmina.Czas inwestycji - do 20 m-cy od podpisania przez inwestora umowy przyłączeniowej.
Należy wybudować zbiornik zapewniający odpowiednie ciśnienie wody do celów p.poż.
Kanalizacja na terenie (T/N) Odbiór ścieków powyżej 720 m / 24 h wymaga rozbudowy systemu kanalizacji. Czas inwestycji - do 20 miesięcy od podpisania przez inwestora umowy przyłączeniowej. Koszty inwestycji ponosi gmina.
Odległość przyłącza do granicy terenu [m] 10 m
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie Tak
Telefony (T/N)
Nie
Odległość przyłącza od granicy terenu [m] 450 m
 
 

Osoba przygotowująca ofertę

Nazwisko UG Szprotawa (woj. lubuskie)
Stanowisko Anna Ignaszak - Promotion Department
Telefon +48 68 376 05 86
Telefon komórkowy 795 557 098
e-mail e-mail
Języki angielskie (średniozaawansowany)
 

Osoby do kontaktu

Imię i nazwisko Małgorzata Serafin
Telefon 68 3761125
Telefon komórkowy 795557091
e-mail e-mail
 
Szczegółowych informacji udziela:
Referat Promocji, Przedsiębiorczości i Turystyki
tel. +48 68 376 05 86
wyślij zapytanie za pomocą e-mail

Urząd Miejski w Szprotawie
67-300 Szprotawa, ul. Rynek 45
tel./fax: +48 68 376 38 11

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją