Oferta lokalizacyjna

  • 26-06-2019

PAIH - Szczegóły oferty 08-100

 
Nazwa lokalizacji oraz numery działek:
Szprotawa-Wiechlice lotnisko- tereny inwestycyjne
Miasto / Gmina:
Szprotawa
Adres (ulica, nr):
Wiechlice, ul. Przemysłowa
Powiat:
żagański
Województwo:
lubuskie
Działka jest objęta SSE:
Tak
Strona internetowa i link do My maps:
https://www.google.com/maps/d/viewer? mid=1ZOTAOWij5WxRIO_oYHq6Q_wa1Yw0HrV9&ll=51. 5631128227932%2C15.585094771118065&z=14

Powierzchnia nieruchomości

Maksymalna dostępna powierzchnia
(w jednym kawałku) [ha]:
137 ha  
Kształt działki:
Inny
Możliwość połączenia terenu:
Nie

Informacje dotyczące nieruchomości

Orientacyjna cena gruntu [PLN/[m²]] włączając 23% VAT:
40 PLN/m²  
Właściciel/ Właściciele:
Właściciel: Gmina Szprotawa
Powierzchnia przypadająca na właściciela: 137 ha
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N):
Tak
Link do uchwały:
Przeznaczenie w MPZP:
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
Zabudowa produkcyjna, składy, magazyny.
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
Zabudowa usługowa/handlowa.
Formy wsparcia na poziomie lokalnym:
Tak  
Warunki nabycia/ udostępniania:
Sprzedaż: Tak
Użytkowanie wieczyste: Nie
Wynajem: Nie

Charakterystyka działki

Klasa gleby:  
inne: Rodzaj gruntu wg EGiB Tereny różne Tr
Powierzchnia [m²]:
137 ha
Obecne użytkowanie:
przemysłowe 
Różnica poziomów terenu [m]:
0,5 m
Ograniczenia wysokości budynków [m]:
50 m
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N):
Nie    
Poziom wód gruntowych [m]:                       
Gmina posiada badania geologiczne terenu wykonane w 2012 r.
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/N):
Tak
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N):
Nie
Przeszkody podziemne (T/N):
Nie    
Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N):
Tak, na obszarze znajduje się droga wewnętrzna, przecinająca
tereny inwestycyjne
Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N):
Nie
Budynki i zabudowania na terenie (T/N):
Nie

Połączenia transportowe

Dojazdowa droga do terenu:
Szerokość użytkowa drogi6m
gminna asfaltowa
Austostrada/droga ekspresowa/droga krajowa [km]:
Oznaczenie drogi Droga krajowa Nr 12.   Odległość 0,5 km
Oznaczenie drogi A4
Odległość 24 km
Porty rzeczne i morskie w odległosći do 200 km [km]:  
Port Szczecin
Odległość 250 km
Kolej [km]:  
Miasto Szprotawa
Odległość do linii kolejowej 2 km 
Bocznica kolejowa [km]:
Miasto 2 km
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]:
Lotnisko Wrocław
Odległość 140 km 
Najbliższe miasto wojewódzkie [km]:
Miasto Zielona Góra
Odległość 50 km

Istniejąca infrastruktura

Elektryczność na terenie (T/N)
Tak
Odległość przyłącza od granicy terenu [m] 150 m
Napięcie [kV] 20 kV
Dostępna moc [MW] 4 MW. Moc może zostać zwiększona do potrzeb inwestora.
Mod do 25 MW - czas inwestycji 24 msc, moc powyżej 25MW - 48 msc.
Gaz na terenie (T/N)
Tak
Odległość przyłącza do granicy działki [m] 150 m
Wartość kaloryczna [MJ/Nm³] 28,61 MJ/Nm³
Średnica rury [mm] 80 mm
Dostępna objętość [Nm³/h] 500.
Ilość paliwa gazowego może zostać zwiększona do ilości wymaganej przez inwestora. Czas inwestycji-24-36 miesięcy.
Woda przeznaczona do celów socjalnych na terenie (T/N)
Tak
Odległość przyłącza od granicy terenu [m] 10 m Dostępna objętość [m³/24h] 720
Woda przeznaczona do celów przemysłowych na terenie (T/N)
Dostępna objętość [m³/24h] 720 m³/24 h.
Ilość wody może zostać zwiększona do wartości wymaganej przez inwestora. Koszty inwestycji ponosi gmina. Czas inwestycji - do 20 m-cy od podpisania przez inwestora umowy przyłączeniowej.
Należy wybudować zbiornik zapewniający odpowiednie ciśnienie wody do celów p.poż.
Kanalizacja na terenie (T/N)
Odbiór ścieków powyżej 720 m / 24 h wymaga rozbudowania systemu kanalizacji. Czas inwestycji - do 20 miesięcy od podpisania przez inwestora umowy przyłączeniowej. Koszty inwestycji ponosi gmina.
Odległość przyłącza do granicy terenu [m] 500 m
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie
Tak
Telefony (T/N)
Nie
Odległość przyłącza od granicy terenu [m] 450 m

Osoba przygotowująca ofertę

Nazwisko
Anna ignaszak
Stanowisko
inspektor ds. promocji gospodarczej
Telefon
+48 68 376 05 86
Telefon komórkowy
795 557 098
e-mail
Języki
angielskie (średniozaawansowany)

Osoby do kontaktu

Osoby do kontaktu
Imię i nazwisko
Małgorzata Serafin
Telefon
68 3761125
Telefon komórkowy
795557091
e-mail
 
 
Szczegółowych informacji udziela:
Referat Promocji, Przedsiębiorczości i Turystyki
tel. +48 68 376 05 86
wyślij zapytanie za pomocą e-mail

Urząd Miejski w Szprotawie
67-300 Szprotawa, ul. Rynek 45
tel./fax: +48 68 376 38 11

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją