Centrum Seniora

  • 26-09-2019

Centrum Seniora

Celem działalności Centrum Seniora jest aktywizacja międzypokoleniowa, zmniejszenie ryzyka ubóstwa i wykluczenia społecznego, przyczyniające się do poprawy jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz szeroko pojęta działalność na rzecz osób starszych.
Centrum Seniora przeznaczone jest do prowadzenia zajęć edukacyjno-kulturalnych mających na celu zagospodarowanie czasu wolnego, rozwijanie indywidualnych umiejętności
i zainteresowań oraz zwiększanie aktywności w życiu społecznym (funkcja edukacyjna, kulturalna, rekreacyjna i społeczna).
 
REGULAMIN CENTRUM SENIORA
Zasady funkcjonowania i organizacji, zakres działania oraz prawa i obowiązki uczestników Centrum Seniora określa REGULAMIN CENTRUM SENIORA działającego w ramach Centrum Aktywności Społecznej – do pobrania.
 
DEKLARACJA UCZESTNICTWA W CENTRUM SENIORA - do pobrania.
 
 
Szczegółowych informacji nt. Centrum Seniora udziela:
 
Wydział Przedsiębiorczości, Promocji i Turystyki
ul. Rynek 45, 67-300 Szprotawa
tel. +48 68 376 2763

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją