Aktualności

  • 20-07-2020

Ruszyła termomodernizacja Przedszkola przy Rolnej w Szprotawie

17.07.2020 r. nastąpiło podpisanie umowy i przekazanie placu budowy wykonawcy przedsięwzięcia poprawy efektywności energetycznej Przedszkola Komunalnego Nr 1 przy ul. Rolnej w Szprotawie.     
Inwestycję pn. „Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Komunalnego Nr 1, przy ul. Rolnej 1 w Szprotawie poprzez głęboką termomodernizację z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii” zrealizuje lokalny przedsiębiorca ZISICO Sp. z o.o. ze Szprotawy. Wartość zadania w wyniku dwukrotnie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wyniosła 1.438.496,14 zł brutto.
Wykonawca rozpoczął realizację zadania od docieplenia stropodachu i modernizacji systemu centralnego ogrzewania wraz z wymianą oświetlenia na nowe lampy energooszczędne. W dalszej kolejności docieplone zostaną ściany zewnętrzne budynku. Wymianie będzie podlegała stolarka okienna i drzwiowa. Zamontowana zostanie pompa ciepła oraz instalacja fotowoltaiczna z instalacją systemu monitorowania i zarządzania energią.
Termin zakończenia prac ustalono na  30.10.2020 r. Inwestycja prowadzona jest pod nadzorem Firmy Projektowo-Consultingowej „Eko-Energia” Kazimierz Miselis z Zielonej Góry.     
Inwestycja współfinansowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, działanie 3.2. „Efektywność energetyczna”, poddziałanie 3.2.1 „Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT”.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją