Aktualności

  • 28-02-2020

Polsko- niemiecka edukacja ekologiczna

26 lutego 2020 r., w Szprotawie odbyło się spotkanie pomiędzy przedstawicielami Gminy Szprotawa, a stowarzyszeniem pożytku publicznego Albert-Schweitzer-Familienwerk e.V. ze Sprembergu, podczas którego omówiono założenia polsko-niemieckiego projektu „Integracja mieszkańców poprzez transgraniczną polsko-niemiecką edukację ekologiczną w Szprotawie i Sprembergu”.
 
Gmina Szprotawa pozyskała z Programu Współpracy INTERREG VA BB-PL 2014-2020 dofinansowanie w wysokości 141.841,20 euro co stanowi 85 % kosztów kwalifikowalnych projektu.
W ramach projektu w Szkole Podstawowej Nr 1 w Szprotawie zostanie wyremontowana i w pełni wyposażona sala przyrodniczo-ekologiczna, powstanie ścieżka ekologiczna w parku miejskim oraz paleopark wraz z infrastrukturą. W czasie projektu uczniowie ze szprotawskich szkół wraz z dziećmi ze Sprembergu będą uczestniczyły w wielu zajęciach ekologicznych, warsztatach oraz wycieczkach edukacyjnych. Uczniowie nawiążą nowe kontakty i będą mieć możliwość praktycznej nauki języka polskiego i języka niemieckiego.
Celem głównym projektu jest wykorzystanie potencjału wieloletniej transgranicznej współpracy pomiędzy partnerami projektu na rzecz intensyfikacji działań z zakresu wzmocnienia transgranicznej integracji mieszkańców oraz współpracy lokalnych instytucji, szkół i mieszkańców poprzez innowacyjne działanie jakim jest wspólna edukacja ekologiczna wśród polskich i niemieckich uczniów szkół podstawowych  w naszym euroregionie.
W realizacji projektu udział weźmie około 450 dzieci i zaangażuje się około 12 instytucji, stowarzyszeń i szkół z terenu Gminy Szprotawa i Sprembergu,
Projekt rozpoczyna się w marcu br. i potrwa do 30 czerwca 2022 roku.
W spotkaniu uczestniczyli: ze strony niemieckiej Dyrektor Zarządzający Kai Noack oraz Kerstin Nowka, ze strony polskiej Pełniąca Funkcję Burmistrza Ewa Gancarz, Zastępca Skarbnika Gminy i Koordynator Projektu Katarzyna Dziedzic oraz tłumacz Jakub Boryna.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją