Aktualności

  • 11-08-2020

SP1 z salą do edukacji ekologicznej

Dobiegają końca prace związane z remontem i doposażeniem sali biologiczno-chemicznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Szprotawie, przystosowujące ją m.in. do prowadzenia transgranicznych polsko-niemieckich zajęć z zakresu edukacji ekologicznej.
 
 
Z końcem lipca zakończone zostały prace remontowe sali. Zakres wykonanych prac obejmował: tynkowanie i malowanie ścian, położenie nowej posadzki, wymianę drzwi oraz wymianę instalacji elektrycznej. Wykonawcą zadania była firma MS Budownictwo Maciej Stocki Michał Stocki Spółka Jawna z siedzibą w Nowej Soli. Koszt remontu - 34 tys. zł.
   
W chwili obecnej trwa doposażanie pracowni w meble, zestawy ekspozycyjne, sprzęt komputerowy i multimedialny oraz urządzenia dydaktyczne. Dostarczenie oraz montaż całego wyposażenia kosztować będzie 72. 539 zł. Zajmują się nim dwie firmy: Grupa A&E Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz PHU El Hydro s.c. z Suchowoli.
 
Wkrótce, na terenie historycznego szprotawskiego parku miejskiego, założonego przez znanego niemieckiego paleobotanika Heinrich Göpperta utworzona zostanie edukacyjna ścieżka ekologiczna, wraz z małą infrastrukturą informacyjno-ekologiczną.
 
Na tę wieloelementową inwestycję gmina pozyskała blisko 142 tysiące euro dofinansowania z Programu Współpracy INTERREG VA BB-PL 2014-2020. Realizacja projektu, w którym udział weźmie około 400 dzieci i zaangażuje się około 12 instytucji, stowarzyszeń i szkół z terenu Gminy Szprotawa i Sprembergu, potrwa do 30 czerwca 2022 roku.
 
Tworzeniem, koordynacją i rozliczeniem całego projektu zajmuje się z-ca Skarbnika Gminy Katarzyna Dziedzic. Drugą osobą wspierającą projekt jest p. Jakub Boryna, dzięki któremu Gmina pozyskała partnera projektu w stowarzyszeniu Albert-Schweitzer-Familienwerk Brandenburg e.V. ze Sprembergu.
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją