Aktualności

  • 04-04-2018

Polsko-niemiecka współpraca transgraniczna dla osób niepełnosprawnych

14 czerwca 2017 r., w Sprembergu odbyło się spotkanie dotyczące współpracy transgranicznej pomiędzy osobami niepełnosprawnymi ze Sprembergu i Szprotawy. Gmina Szprotawa i niemieckie stowarzyszenie pożytku publicznego Albert-Schweitzer-Familienwerk Brandenburg e.V. planują pozyskać na ten cel 85% środków finansowych z funduszy europejskich.
Projekt będzie polegać na pomocy osobom niepełnosprawnym w ich aktywizacji zawodowej poprzez współpracę niemieckiego Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych ze Szprotawskim Zakładem Aktywności Zawodowej. W planie są wspólne szkolenia zawodowe, zajęcia praktyczne, staże oraz wspólne polsko-niemieckie przedsięwzięcia z zakresu drobnej wytwórczości.
Kompleksowa współpraca zorganizowana zostanie jeszcze w tym roku przez Polsko-Niemieckie Centra Kształcenia i Wymiany w Szprotawie i Sprembergu.
W spotkaniu stronę polską reprezentowali: zastępca skarbnika Katarzyna Dziedzic i koordynator Polsko-Niemieckiego Centrum w Szprotawie Jakub Boryna. Ze strony niemieckiej obecni byli: Dr. Holger Wahl (Dyrektor ASF Brandenburg e.V)., Anne Schmalenberg (koordynator grup niepełnosprawnych w Sprembergu), Ronny Noack (koordynator Polsko-Niemieckiego Centrum w Sprembergu oraz 1 przedstawiciel szpitala w Sprembergu).

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją