Spis rolny

  • 19-10-2020

Trwa powszechny spis rolny

Najbliższy Powszechny Spis Rolny będzie prowadzony w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r. Jego wyniki są jedynym źródłem, które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo. Służą władzom lokalnym i centralnym do podejmowania trafnych decyzji strategicznych, opartych na analizie danych.
Zapraszamy do zapoznania się z informacjami GUS do pobrania.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją