Aktualności

  • 17-01-2022

Dokumentacja techniczna gotowa

Dokumentacja techniczna w zakresie przebudowy skrzyżowania ul. Akacjowej w Wiechlicach z DK 12, opracowana zgodnie z wytycznymi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, została ukończona. Teraz oczekuje na zatwierdzenie.
 
Po uzyskaniu zgody GDDKiA, kompletna dokumentacja obejmująca I etap projektu pn. „Rozbudowa dróg gminnych Nr 005947F, Nr 005943F i Nr 005935F w Wiechlicach” złożona zostanie do Starostwa Powiatowego w Żaganiu jako załącznik do wniosku o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.
 
Uwzględniając procedury prawne szacuje się, że zezwolenie wydane zostanie w maju 2022 r. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest na czerwiec 2022 r.
 
Wykonaniem zadania zajmie się Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Jeleniej Góry. Całkowita wartość robót wynosi 3.601.879,23 zł, z czego 50% zostanie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych na podstawie umowy Nr 6/20/74/2019 z 21.10.2019.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją