Aktualności

  • 08-03-2022

Już wkrótce ruszamy z robotami drogowymi w Wiechlicach

Dobiegają końca prace projektowe rozbudowy dróg w Wiechlicach. Jeszcze w tym miesiącu złożone zostaną do Starostwa Powiatowego wnioski o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji, dzięki któremu wykonawca przystąpi robót ziemnych.
 
Projekt pn. „Rozbudowa dróg gminnych Nr 005947F, Nr 005943F i Nr 005935F w Wiechlicach” polega na przebudowie w formule „zaprojektuj i wybuduj” trzech publicznych dróg gminnych, tj. ulic Akacjowej, Brzozowej i Klonowej o łącznej długości 1794 m i szerokości 6 m. 
 
Przedsięwzięcie o całkowitej wartości 9.408.931,00 zł realizuje Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Jeleniej Góry. Ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 4.693.764 zł.
 
Celem projektu jest stworzenie nowoczesnej, kompleksowej i spójnej sieci komunikacyjno-transportowej, wpływającej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i dostępu do gminnych terenów inwestycyjnych. Po zakończeniu inwestycji podwyższą się parametry techniczne drogi, co poprawi płynność poruszania się pojazdów i bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją