Aktualności

  • 01-07-2022

Przesunięty termin zakończenia robót budowlanych dla Klonowej i Brzozowej

30 maja br. burmistrz Mirosław Gąsik podpisał z firmą Exalo Drilling z Zielonej Góry aneks nr 3 do Umowy ZP.272.16.2021 z dnia 20.04.2021 r. w zakresie zmiany terminu wykonania dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych dla inwestycji przebudowy ulic Klonowej i Brzozowej w Wiechlicach.
 
Wprowadzone aneksem zmiany wynikają z przedłużającej się procedury uzgodnień dokumentacji projektowej z firmą Enea Operator oraz wydłużonego okresu opracowania poprawnych map do celów projektowych.
 
Termin na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz uzyskania decyzji, opinii, pozwoleń, uzgodnień i zatwierdzeń wynikających z zakresu projektu przesunięty został na koniec lipca 2022 r. Natomiast, z końcem lipca przyszłego roku zakończyć się mają roboty budowlane, które będą realizowane zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną oraz STWiORB.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją