Aktualności

  • 27-10-2022

ROZPOCZĘCIE REMONTU DRÓG W WIECHLICACH

W lipcu i sierpniu br. Wykonawcy dwóch etapów rozbudowy dróg gminnych Nr 005947F, Nr 005943F i Nr 005935F w Wiechlicach złożyli zatwierdzoną dokumentację projektową. Oznacza to, że prace budowlane przy ulicach Brzozowej, Akacjowej i Klonowej ruszają pełną parą!
 
We wrześniu na plac budowy wszedł już Wykonawca II etapu zadania - Exalo Drilling S.A. Wykonano roboty ziemne oraz wycinkę części istniejących drzew i krzewów. Obecnie prowadzone są prace związane położeniem kanalizacji deszczowej i usuwaniem kolizji w zakresie sieci elektroenergetycznej. Planowany termin zakończenia II etapu inwestycji to lipiec 2023 r.
 
Jednocześnie trwają negocjacje prowadzone przez Burmistrza Szprotawy z Wykonawcami I i II etapu zadania zmierzające do ustalenia wspólnie akceptowanego poziomu cen i zwiększenia wynagrodzeń spowodowanych nadzwyczajną zmianą kosztów materiałów budowlanych i realizacji prac budowlanych, jakich doświadczamy począwszy od III kwartału 2021 r., a których Wykonawcy nie mogli przewidzieć na etapie zawierania umów.  
 
Na realizację inwestycji gmina pozyskała wsparcie w wysokości 4.693.764 zł z Państwowego Funduszu Celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją