Aktualności

  • 17-11-2022

ROZPĘDU NABIERAJĄ ROBOTY DROGOWE W WIECHLICACH

Trwają prace związane z rozbudową ulic Brzozowej, Akacjowej i Klonowej w Wiechlicach. To część wielkiej, historycznej inwestycji mającej na celu zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz poprawę atrakcyjności gospodarczej gminnych terenów inwestycyjnych.
 
Na nowoczesne i bezpieczne drogi w Wiechlicach czekają zarówno mieszkańcy miejscowości, jak również przedsiębiorcy, którzy swoje zakłady mają ulokowane na szprotawskich terenach inwestycyjnych.
 
Remont ulicy Brzozowej  jest w dużej mierze realizowany w trosce o komfort i bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do zlokalizowanych tam szkoły podstawowej i przedszkola. Droga oprócz nowej nawierzchni zyska także chodnik, ścieżkę rowerową i przejście dla pieszych.
 
Wyremontowana Klonowa i Akacjowa służyć będą wygodzie pieszych i zmotoryzowanych zatrudnionych w zakładach pracy zlokalizowanych w strefie gospodarczej. Dzięki bezkolizyjnemu skrzyżowaniu Akacjowej z DK12 zwiększy się również dostęp do tej strefy.
 
Aktualnie, na place budowy wjechały maszyny i ciężki sprzęt, co związane jest z utrudnieniami polegającymi na wyłączeniu tych ulic z ruchu kołowego oraz wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu. W ramach zaplanowanych do wykonania prac trwa rozbiórka nawierzchni betonowej, humusowanie poboczy, wykonywane są prace przygotowawcze przed położeniem sieci kanalizacji deszczowej oraz linii oświetlenia ulicznego.
 
Po zakończonej modernizacji drogi te będą tworzyły nowoczesną i spójną sieć infrastruktury komunikacyjnej, poprawiającej bezpieczeństwo i komfort ruchu drogowego.
Za wsparcie i zaangażowanie w realizację tego przedsięwzięcia dziękuję szprotawskiemu radnemu Panu Szymonowi Matuszewskiemu.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

9Galeria zdjęć: ROZPĘDU NABIERAJĄ ROBOTY DROGOWE W WIECHLICACH

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją