Aktualności

  • 11-02-2021

Prace projektowe trwają

5 lutego br. odbyły się narady koordynacyjne związane z rozbudową drogi gminnej w Szprotawie obejmującej ulicę Bronka Kozaka i część ulicy Basztowej, a także rozbudową ulicy Akacjowej w Wiechlicach. Uzgodnienia z GDDKiA i Konserwatorem Zabytków powiązane z nadzwyczajnym trybem pracy w dobie obostrzeń pandemicznych mogą spowodować opóźnienia w opracowaniu dokumentacji projektowej.
 
Głównym celem spotkania było zapoznanie się ze stopniem zaawansowania prac projektowych obu przedsięwzięć. Wykonawca robót w Wiechlicach, którym jest Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Jeleniej Góry, przedstawił warianty projektowe rozbudowy drogi. Ze względu na konieczność połączenia Akacjowej z krajową 12, etap ten najprawdopodobniej wymagać będzie więcej czasu niż pierwotnie planowano.
 
Przedstawiciel Przedsiębiorstwa Budownictwa Drogowego w  Głogowie, które odpowiada za rozbudowę ulic Bronka Kozaka i części Basztowej, zaprezentował koncepcję budowlaną przebiegu ulic i ścieżek rowerowych znajdujących się w ścisłej strefie ochrony konserwatorskiej. Dokumentacja podlegać będzie uzgodnieniu z właściwymi instytucjami, w tym z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
 
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Inżyniera Kontraktu, tj. Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych w Zielonej Górze, przedstawiciele obu Wykonawców oraz Burmistrz Mirosław Gąsik wraz z Kierownikiem  Wydziału  Inwestycji i Infrastruktury szprotawskiego ratusza.
Sztandarowa szprotawska inwestycja modernizacji głównych szlaków komunikacyjnych wpłynie na poprawę płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście.
 
Na 27 milionową inwestycję „Rozbudowy drogi gminnej Nr 103573F w Szprotawie” gmina pozyskała aż 13,2 mln zł ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Z kolei „Rozbudowa drogi gminnej Nr 005947F – ul. Akacjowa w Wiechlicach” to koszt 12,4 mln zł, z tego dofinansowanie 6,2 mln zł również z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją