Aktualności

  • 03-03-2021

Koronawirus opóźnia prace projektowe

Panująca epidemia COVID-19 odciska swoje piętno w branży budowlanej. Podczas rady budowy dotyczącej realizacji I etapu inwestycji pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 103573F w Szprotawie”, która odbyła się 1 marca br., przedstawiono zaktualizowany harmonogram prac projektowych,  wynikający z opóźnień spowodowanych obecną sytuacją pandemiczną.
 
Przedstawiciele Przedsiębiorstwa Budownictwa Drogowego w Głogowie, które odpowiada za rozbudowę ulicy Bronka Kozaka i części ulicy Basztowej, przedstawili w formie prezentacji wizualnej stan zaawansowanie prac, zastosowane rozwiązania projektowe oraz harmonogram realizacji I etapu inwestycji. Niestety, wydłużony bieg terminów w postępowaniach administracyjnych, związanych z pandemią COVID-19, wpłynie na opóźnienia w przygotowaniu dokumentacji projektowej, która zgodnie z umową mija w maju br.
 
W radzie budowy uczestniczyli przedstawiciele Inżyniera Kontraktu, tj. Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych w Zielonej Górze, przedstawiciele Wykonawcy oraz Burmistrz Mirosław Gąsik wraz z Kierownikiem Wydziału Inwestycji i Infrastruktury szprotawskiego ratusza.
 
Na realizację inwestycji „Rozbudowy drogi gminnej Nr 103573F w Szprotawie” gmina pozyskała wsparcie z Państwowego Funduszu Celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 13.235.417,00  zł.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją