Aktualności

  • 13-09-2021

Kozaka i Basztowa już placem budowy

Trwają prace związane z rozbudową ulicy Bronka Kozaka i części ulicy Basztowej. To część wielkiej historycznej inwestycji, mającej na celu nowoczesną przebudowę kręgosłupa komunikacyjnego miasta. Oznacza to utrudnienia polegające na wyłączeniu tych ulic z ruchu kołowego oraz wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu.
 
Z obu ulic zdjęto już wysłużoną warstwę ścieralną i mają miejsce przygotowania do kolejnych etapów prac.
 
Zabytkowe centrum Szprotawy znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. Tutaj wszelkie ingerencje w gruncie zgodnie z polskim ustawodawstwem wymagają nadzoru archeologicznego. Stąd i naszej inwestycji towarzyszą archeolodzy. I zanim oni nie zakończą swoich prac, na teren budowy nie wjedzie ciężki sprzęt.
 
W ostatnim czasie nieznani sprawcy zniszczyli oznakowanie tymczasowej organizacji ruchu, stwarzając realne zagrożenie. Podkreślamy, że wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu nadal obowiązuje, a akty wandalizmu jako przestępstwa będą zgłaszane właściwym organom.
 
Na realizację inwestycji „Rozbudowa drogi gminnej Nr 103573F w Szprotawie” gmina pozyskała wsparcie z Państwowego Funduszu Celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, na podstawie umowy nr 2/20/73/2019 z 21.10.2019 r.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją