Aktualności

  • 26-10-2021

Koncepcja budowy ronda i skrzyżowania gotowa!

Dobiegły końca prace projektowe rozbudowy skrzyżowania ulic Głogowskiej, B. Kozaka, Targowej, Odrodzenia, I Armii oraz rozbudowy ronda przy zbiegu ulic Głogowskiej, Plac Komuny Paryskiej, Kochanowskiego, Sienkiewicza, Kościuszki, Młynarskiej. Za realizację zadania odpowiada Przedsiębiorstwo Drogowe BUD-DRÓG Sp. z o.o. z Podbrzezia Dolnego.
- Zakończyły się prace projektowe budowy ronda i skrzyżowania w centrum miasta. Na podstawie prowadzonych z ekspertami rozmów wypracowane zostały ostateczne rozwiązania zwiększające przepustowość ronda oraz maksymalizację bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Uzupełniona koncepcja zakłada m.in. powiększenie parkingu przy budynku poczty czy poszerzenie chodników przy ulicach Kochanowskiego i Młynarskiej – tak szczegóły przedsięwzięcia opisuje burmistrz Mirosław Gąsik. - W kolejnym etapie dokumentacja podlegać będzie uzgodnieniom z właściwymi instytucjami, w tym z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Po otrzymaniu pozwolenia na budowę i zatwierdzeniu projektu budowlanego rozpoczniemy roboty budowlane.
 
Zmiany w rejonie ronda i skrzyżowania to jeden z elementów olbrzymiego projektu przebudowy głównych arterii komunikacyjnych Szprotawy i Wiechlic, dofinansowany kwotą aż 21 milionów złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Przebudowana i unowocześniona infrastruktura drogowa ma podnieść komfort i bezpieczeństwo poruszania się. Efektem prac ma być również uporządkowanie przestrzeni miejskiej, czyniąc ją estetyczną, przyjazną i dostępną dla wszystkich mieszkańców.
 
Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w ten kompleksowy, ogromny projekt modernizacji głównych szlaków komunikacyjnych Szprotawy. Szczególne podziękowania kieruję do Wojewody Lubuskiego Władysława  Dajczaka za przychylność okazaną naszej gminie.
 
Zapraszam do zapoznania się z koncepcją uwzgledniającą zmiany wprowadzone na etapie uzgodnień
do pobrania.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją