Aktualności

  • 12-01-2022

Zmiana terminu wykonania dokumentacji projektowej

Pod koniec grudnia ubiegłego roku burmistrz Mirosław Gąsik zwrócił się do Wojewody Lubuskiego z prośbą o wprowadzenie zmian w umowie nr 2/20/73/2019 z 21.10.2019 r. o dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 103573F w Szprotawie”. Wnioskowane poprawki  dotyczą wydłużenia terminu wykonania dokumentacji projektowej.
 
Konieczność wydłużenia czasu niezbędnego do przygotowania dokumentacji projektowej dla II etapu zadania obejmującego rozbudowę skrzyżowania ulic: Głogowskiej, B. Kozaka, Targowej, Odrodzenia, 1 Armii oraz rozbudowę skrzyżowania ulic: Głogowskiej, Plac Komuny Paryskiej, Kochanowskiego, Sienkiewicza, Kościuszki, Młynarskiej (km 2+350 – km 2+700) w Szprotawie wynika z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
 
Główne powody  powstałych opóźnień dotyczą problemów technicznych w zakresie skomunikowania stacji paliw ORLEN z rondem przy Placu Komuny Paryskiej z uwagi na jej bezpośrednią lokalizację i rozmieszczenie istniejącej infrastruktury. Wykonawca przedstawił PKN ORLEN trzy koncepcje połączenia stacji paliw z rondem. Dotychczasowy brak odpowiedzi ogranicza dalszy proces projektowania w tym obszarze.
 
Kolejnym czynnikiem wydłużającym procedurę projektową była konieczność przeprowadzenia rozpoznania archeologicznego dla skweru wzdłuż ul. Głogowskiej w Szprotawie, na którym do 1945 r. istniała zwarta zabudowa kamienic mieszczańskich, a także dla parkingu i ronda przy placu Komuny Paryskiej w Szprotawie, gdzie od XIV do połowy XIX wieku znajdował się cmentarz wymagający zbadania zasięgu występowania pochówków.
 
Rozpoznanie charakteru podziemnej architektury musi być przeprowadzone również w przypadku mostu zlokalizowanego w poprzek ul. Głogowskiej w Szprotawie, tj. w miejscu aktualnie projektowanej drogi i parkingu. Odkryty most wymaga przeprowadzenia kwerendy archiwalnej i historycznej, a także rozpoznania konserwatorskiego i architektonicznego wraz ze wstępną oceną jego stanu technicznego.
 
Powstałe problemy wymuszają zmianę zakończania prac projektowych z 31.12.2021 r. na  31.05.2022 r. , co jednocześnie skutkuje przesunięciem terminu rozpoczęcia robót  budowlanych ze stycznia  2022 r. na  czerwiec 2022 r. Pomimo występujących problemów Wykonawca zakłada, że zgodnie z pierwotnym planem, roboty budowlane zakończone zostaną do grudnia 2022 r.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją