Aktualności

  • 17-01-2022

Postęp prac budowlanych

Trwają prace związane z rozbudową ulicy Bronka Kozaka i części ulicy Basztowej w ramach I etapu projektu pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 103573F w Szprotawie”. Sztandarowa szprotawska inwestycja wpłynie na poprawę płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście.
Roboty budowlane prowadzone obecnie na ulicy Bronka Kozaka i części ulicy Basztowej obejmują budowę kanalizacji deszczowej. Czas potrzebny na realizację tej części zadania, która prowadzona jest w zabytkowym centrum Szprotawy objętym strefą ochrony konserwatorskiej, uzależniony jest od postępu prowadzonych badań archeologicznych, nadzorowanych przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konsekratora Zabytków w Zielonej Górze.
 
Na realizację inwestycji „Rozbudowy drogi gminnej Nr 103573F w Szprotawie” gmina pozyskała wsparcie z Państwowego Funduszu Celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 13.235.417,00 zł.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją