Aktualności

  • 11-03-2022

Rozpędu nabiera rozbudowa głównej arterii komunikacyjnej Szprotawy

Trwają intensywne roboty budowlane przy modernizacji ulic Bronka Kozaka i części Basztowej. Pozytywna decyzja Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pozwala również na  rozpoczęcie badań archeologicznych na dwóch przeznaczonych do rozbudowy skrzyżowaniach.
 
Zakończono I część prac przy rozbudowie ulic Bronka Kozaka i części Basztowej. Wykonane zostały  badania archeologiczne oraz prace ziemne polegające na położeniu kanalizacji deszczowej. Od kilku dni prowadzone są już zasadnicze prace obejmujące montaż krawężników drogi oraz obrzeży chodników. Na niektórych odcinkach kładziona jest już podbudowa z tłucznia kamiennego. Kolejnym etapem będzie położenie nawierzchni asfaltowej. W dalszej kolejności wybudowane zostaną chodniki oraz ścieżka rowerowa.
 
Ruszają także prace archeologiczne w ramach zadania obejmującego rozbudowę skrzyżowania ulic Głogowskiej, B. Kozaka, Targowej, Odrodzenia, 1 Armii oraz rozbudowę skrzyżowania ulic Głogowskiej, Plac Komuny Paryskiej, Kochanowskiego, Sienkiewicza, Kościuszki, Młynarskiej. Pozwolenie Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wydane zostało na prowadzenie prac badawczych  na skwerze wzdłuż ul. Głogowskiej, na którym do 1945 roku istniała zwarta zabudowa kamienic mieszczańskich. Ta sama decyzja dotyczy ronda i parkingu  przy placu Komuny Paryskiej, gdzie od XIV do polowy XIX wieku znajdował się cmentarz.  Po zakończeniu badań wznowione zostaną prace projektowe.
 
- Przypomnę, że w ramach kilkuletniego projektu, na który gmina otrzymała potężne dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, na szprotawskich ulicach: Żagańskiej, część Sobieskiego, Niepodległości, Mickiewicza, Basztowej, Bronka Kozaka, Głogowskiej, Placu Komuny Paryskiej i Kościuszki powstanie nowoczesna infrastruktura drogowa z bezpiecznymi skrzyżowaniami, chodnikami, ścieżkami rowerowymi, zatokami autobusowymi oraz miejscami postojowymi – podsumowuje burmistrz Mirosław Gąsik. – Jak wielokrotnie podkreślałem sprawna komunikacja warunkuje rozwój gospodarczy. Inwestorzy zainteresowani lokowaniem kapitału w naszej gminie w pierwszej kolejności zadają pytania dotyczące szeroko rozumianej łączności drogowej. A prowadzona aktualnie rozbudowa ulic Akacjowej i Klonowej w Wiechlicach była kartą przetargową przy negocjacjach z nowo pozyskanym inwestorem.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją