Aktualności

  • 01-07-2022

Podpisany aneks do umowy z Wykonawcą

30 maja br. burmistrz Mirosław Gąsik podpisał aneks nr 3 do Umowy ZP.272.15.2021 z dnia 20.04.2021 r. Zmiany w dokumencie dotyczą przesunięcia terminu wykonania dokumentacji projektowej oraz prac budowlanych ze względu na przedłużające się procedury wykonania badań archeologicznych.
 
Zgodnie z nowym harmonogramem opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie decyzji, opinii, pozwoleń, uzgodnień i zatwierdzeń wynikających z zakresu projektu potrwa do 31.12.2022 r.
 
Natomiast wykonanie robót budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną oraz STWiORB i odpowiednimi przepisami prawa zakończy się 31 lipca 2023 r.
Zmiany wynikają z przedłużających się procedur wykonania badań archeologicznych dawnego miejsca pochówku oraz pozostałości dawnego mostu zlokalizowanego w ciągu ulicy Głogowskiej.
 
Za realizację zadania odpowiada Przedsiębiorstwo Drogowe BUD-DRÓG Sp. z o.o. z Podbrzezia Dolnego.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją