Aktualności

  • 03-10-2022

UMOWA ZOSTAŁA ANEKSOWANA

1 września br. burmistrz Mirosław Gąsik podpisał aneks nr 4 do umowy z wykonawcą zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 103573F w Szprotawie” – Przedsiębiorstwem Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. z Głogowa. Zmiany dotyczą wynagrodzenia ryczałtowego.
 
Wzrost wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy z kwoty 3.584.665,26 zł brutto do 4.674.403,50 zł brutto, który jest przedmiotem zawartego aneksu nr 4, podyktowany jest nadzwyczajnym wzrostem cen materiałów budowlanych i kosztów realizacji prac budowlanych, jakie notujemy począwszy od III kwartału 2021 r. Są one skutkiem stanu padnemii Covid 19 oraz konfliktu zbrojnego w Ukrainie.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją