Aktualności

  • 03-10-2022

BRONKA KOZAKA I CZĘŚĆ BASZTOWEJ ODEBRANA

16 września br. odbył się odbiór końcowy I etapu olbrzymiego zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 103573F w Szprotawie”. W ramach tej części przedsięwzięcia rozbudowana została ulica Bronka Kozaka i część ulicy Basztowej o łącznej długości 400 mb.
 
 
Dobiegła końca modernizacja ciągu komunikacyjnego, który stanowi I część wielkiej historycznej inwestycji, mającej na celu przebudowę kręgosłupa komunikacyjnego miasta. W miejscu starej, mocno wyeksploatowanej już ulicy powstała nowoczesna infrastruktura drogowa z bezpiecznymi skrzyżowaniami, chodnikami, ścieżkami rowerowymi oraz miejscami postojowymi.
 
Realizacja zadania wpłynie na poprawę płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego w Szprotawie.
 
Na realizację inwestycji „Rozbudowy drogi gminnej Nr 103573F w Szprotawie” gmina pozyskała wsparcie z Państwowego Funduszu Celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 13.235.417,00 zł.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją