Aktualności

  • 09-12-2022

BUDOWA RONDA CORAZ BLIŻEJ

Prace nad dokumentacją projektową rozbudowy skrzyżowania ulic: Głogowskiej, B. Kozaka, Targowej, Odrodzenia, 1 Armii oraz rozbudowy skrzyżowania ulic: Głogowskiej, Plac Komuny Paryskiej, Kochanowskiego, Sienkiewicza, Kościuszki, Młynarskiej dobiegają końca. Drobne opóźnienia to efekt koniecznych do przeprowadzenia prac archeologicznych.
 
Zmiany w rejonie ronda i skrzyżowania to jeden z elementów olbrzymiego projektu przebudowy głównych arterii komunikacyjnych Szprotawy i Wiechlic, dofinansowany kwotą aż 21 milionów złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Przebudowana i unowocześniona infrastruktura drogowa ma podnieść komfort i bezpieczeństwo poruszania się.
 
Do chwili obecnej zakończono już prace projektowe budowy ronda i skrzyżowania oraz opracowano koncepcję projektową zagospodarowania terenu. Aktualnie, uzgadniane są szczegóły dotyczące przebudowy sieci kanalizacyjnej, gazowej, wodociągowej i elektrycznej.
 
Powstałe opóźnienia w stosunku do pierwotnych założeń wynikają z decyzji Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o konieczności przeprowadzenia prac archeologicznych, a także niezgodności stanu faktycznego sieci w stosunku do zasobu geodezyjnego.
 
Po otrzymaniu pozwolenia na budowę i zatwierdzeniu projektu budowlanego rozpoczniemy roboty budowlane.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją