Aktualności

  • 09-12-2022

TRWAJĄ PRACE PROJEKTOWE PRZEBUDOWY KOLEJNYCH ODCINKÓW SZPROTAWSKICH ULIC

Szykują się duże zmiany w newralgicznym systemie komunikacyjnym Szprotawy. Podczas spotkania burmistrza Mirosława Gąsika z LWKZ w Zielonej Górze wypracowano wspólne stanowisko dotyczące rozwiązań projektowych rozbudowy ulic Mickiewicza i części Basztowej oraz przyległych  skrzyżowań.
 
Trwa przebudowa głównej arterii komunikacyjnej Szprotawy oraz kluczowych dróg w Wiechlicach w ramach projektu, na który otrzymaliśmy wielomilionowe wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Do użytku oddana została już nowoczesna infrastruktura drogowa przy Bronka Kozaka i części ulicy Basztowej.
 
Dla III etapu projektu obejmującego rozbudowę ulic Mickiewicza i części Basztowej wraz z rozbudową skrzyżowania z ulicami Andersa i Katedralnej oraz przebudową skrzyżowania ze Słowackiego i Krasińskiego (km 2+125 – km 2+310) opracowywana jest właśnie dokumentacja projektowa.
 
29 listopada br. burmistrz Mirosław Gąsik spotkał się z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, aby wypracować optymalne rozwiązania projektowe modernizowanego odcinka. Pozytywna decyzja LWKZ pozwoli na kontynuowanie  prac związanych z opracowaniem dokumentacji technicznej. Zgodnie z planem w styczniu 2023 r. złożony zostanie wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej tak zwany ZRID.
 
Zadanie, którego wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Drogowe BUD DRÓG Sp. z o.o. z Podbrzezia Dolnego, realizowane jest w formule zaprojektuj i wybuduj. Prace projektowe potrwają do marca przyszłego roku, a prace budowlane przez następny rok.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją