Aktualności

  • 17-05-2023

POSTĘPY PRZY KLUCZOWEJ INWESTYCJI DROGOWEJ SZPROTAWY

Trwają prace w zakresie realizacji II, III i IV etapu projektu pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 103573F w Szprotawie”. Sztandarowa szprotawska inwestycja to poprawa płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście.
 
W zakresie etapu II, który obejmuje rozbudowę skrzyżowania ulic: Głogowskiej, B. Kozaka, Targowej, Odrodzenia, 1 Armii oraz rozbudowa skrzyżowania ulic: Głogowskiej, Plac Komuny Paryskiej, Kochanowskiego, Sienkiewicza, Kościuszki, Młynarskiej, opracowano już dokumentację projektową, która aktualnie oczekuje na wydanie przez Starostwo Powiatowe w Żaganiu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, tak zwany ZRID.
 
Podobny zakres prac wykonany został dla III etapu, w ramach którego rozbudowane zostaną ulica  Mickiewicza i części Basztowej wraz z rozbudową skrzyżowania z ulicami Andersa i Katedralnej praz przebudową skrzyżowania z ul. Słowackiego i Krasińskiego. Aktualnie trwają uzgodnienia dokumentacji projektowej z instytucjami zewnętrznymi. Po ich zakończeniu możliwe będzie złożenie wniosku do Starostwa Powiatowego w Żaganiu o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej – ZRID.
 
Dla etapu IV, obejmującego modernizację części ul. Żagańskiej, ul. Sobieskiego, ul. Niepodległości oraz skrzyżowania Sobieskiego i Żagańskiej, opracowano już koncepcję ich rozbudowy. Aktualnie, trwają uzgodnienia gotowego dokumentu z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Po jego zatwierdzeniu możliwe będzie przystąpienie do przygotowania dokumentacji projektowej.
 
Na realizację całości inwestycji „Rozbudowy drogi gminnej Nr 103573F w Szprotawie” gmina pozyskała wsparcie z Państwowego Funduszu Celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 13.235.417,00 zł.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją