Strategia Rozwoju Gminy

  • 01-06-2023

Przystępujemy do sporządzenia nowej strategii

28 kwietnia 2023 r. radni Rady Miejskiej w Szprotawie podjęli uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Szprotawa na lata 2024-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii.
Strategia Rozwoju Gminy to podstawowy dokument, pozwalający na zdefiniowanie priorytetów i długofalowych działań, które przyczynią się do rozwoju społeczno-gospodarczego gminy. Posiadając aktualną strategię rozwoju, gmina ma też większe szanse na uzyskanie wsparcia z funduszy zewnętrznych m.in. w ramach nowej perspektywy budżetowej UE na lata 2021-2027, które pozwolą realizować kolejne ważne dla mieszkańców inwestycje. 
 
Zachecamy mieszkańców, aby wyrażali swoje opiniie już na etapie diagnozowania potrzeb. Chcemy dowiedzieć się co w gminie funkcjonuje dobrze, a co warto poprawić. Zapraszamy wszystkich Szprotawian do wspólnego wypracowania wizji naszej gminy. Będziemy wdzięczni za każdy Państwa głos!
 
Uchwała Nr LVIII/448/2023 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Szprotawa na lata 2024-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii - do pobrania
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją