Strategia Rozwoju Gminy

  • 09-11-2016

Strategia Rozwoju Gminy Szprotawa na lata 2015 - 2023

Strategia rozwoju gminy Szprotawa na lata 2015 - 2023 jest najważniejszym dokumentem programowym w oparciu, o który samorząd realizuje obowiązek prowadzenia polityki rozwoju lokalnego.
Oddajemy w Państwa ręce dokument nowej strategii rozwoju, której głównym celem jest stworzenie podstaw rozwoju gminy Szprotawa w okresie 2015–2023.
 
Strategia została opracowana w oparciu o perspektywę wizji gminy Szprotawa w 2023 roku, podkreślając jej specyfikę i wskazując na indywidualne rozwiązania, odpowiednie dla jej charakterystyki, wyzwań i potrzeb. Przedłożona strategia określa główne kierunki rozwoju gminy, wyznacza do osiągnięcia określone cele. Niemniej jednak jest to dokument programowy, który nie wskazuje precyzyjnie, co i z jakich środków zostanie zrealizowane. Takie podejście zgodne jest z zasadami przygotowywania dokumentów strategicznych, w których wskazuje się kluczowe obszary interwencji i budowania przewag konkurencyjnych. Natomiast, w celu wskazania szczegółowych zadań do realizacji z uwzględnieniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie oraz właściwych źródeł finansowania, należy stworzyć odpowiednie dokumenty wykonawcze.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki