Strategia Rozwoju Gminy

  • 26-02-2024

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU GMINY SZPROTAWA NA LATA 2024 – 2030

Burmistrz Szprotawy zaprasza mieszkańców Gminy Szprotawa, sąsiednie gminy i ich związki, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu,  do zapoznania się z projektem Strategii Rozwoju Gminy Szprotawa na lata 2024-2030, w ramach przeprowadzanych konsultacji społecznych dokumentu, które potrwają do 2 kwietnia 2024 r.
Szczegółowe informacje dotyczące formy oraz sposobu zgłaszania opinii do projektu znajdują się w BIP <<pobierz>>

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją